کمیسیون تدارکات ملی از حیف و میل ۱۱ میلیارد افغانی در سال ۹۶ جلوگیری کرده است

کمیسیون تدارکات ملی می گوید که در سال ۱۳۹۶ خورشیدی از حیف و میل یازده میلیارد افغانی از پروژه های بزرگ جلو گیری شده است.

الهام عمر هوتکی رییس کمیسیون تدارکات ملی می گوید افراد و اشخاص که در کار تطبیق پروژه های کلان سهل انگاری و یا خلاف ورزی کرده اند، شناسایی و به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد. آقای هوتکی می گوید که در سال نود و شش خورشیدی یازده میلیارد افغانی از پروژه های کلان صرفه جویی شده است.

کمیسیون تدارکات ملی در گزارش ده ماهه خود می گوید که در سال نود و شش، چگونگی قرارداد ۸۶ پروژه به ارزش ۱۸۱ میلیون افغانی را به رییس جمهورغنی ارایه کرده است.

شماری از مالکان شرکت ها کمیسیون تدارکات ملی را متهم می کنند که درکار داوطلبی در قرار دادی ها قانون را رعایت نمی کنند. آنان همچنان مسوولان کمیسیون تدارکات ملی را به خویش خوری متهم می کنند. اما رییس کمیسیون تدارکات ملی این ادعا شرکت ها را بی بنیاد می خواند و می گوید که تمام قراردادها از طریق رقابت صورت می گیرد.

درحالی مالکان شماری از شرکت ها کمیسیون تدارکات ملی را به خویش خوری و فساد متهم می کنند که رییس کمیسیون تدارکات ملی می گوید که ۳۶ شرکت داوطلب را به دلیل جعل کاری و نداشتن اسناد از گرفتن قراردادها محروم کرده اند.

نوشته‌های مرتبط


Top