دفتر رادیو صدای عدالت در غور ازسوی افراد مسلح ناشناس به آتش کشیده شده است

دفتر یک رادیوی محلی دیشب در غور از سوی افراد مسلح ناشناس به آتش کشیده شد. مسوول رادیو صدای عدالت می‌گوید که با ازبین رفتن این رادیو، بیش از یک میلیون افغانی خساره‌مند شده‌اند.

حوالی ساعت هشت شب گذشته، افراد مسلح ناشناس رادیو محلی صدای عدالت که در چند قدمی حوزه اول امنیتی ولایت غور قرار دارد را به آتش کشیدند. یک گرداننده برنامه های این رسانه می گوید، زمانی که وی مصروف اجرای برنامه بود، شماری از افراد مسلح ناشناس وارد ساختمان این رادیو شده و پس از لت وکوب وی، دستان ودهن او را بستند. به گفته وی، این افراد پس از آنکه دست های او را بستند، دستگاه رادیورا به آتش کشیدند. وی می گوید که چند بار بالای سربازان حوزه اول امنیتی که در چند قدمی این رسانه قرار دارد، صدا زده ولی نیروهای پلیس در کار جلوگیری از به آتش کشیدن این رادیو همکاری نکرده اند

عبدالسلام صمیم،‌ مدیرمسوول رادیوی محلی صدای عدالت در غور می گوید که با ازبین رفتن این رادیو بیش از یک میلیون افغانی خساره ‌مند شده‌ است. آقای صمیم از ارگان های امنیتی می خواهد که عاملان این حادثه را شناسایی و به کیفر برساند. مسوولان نهادهای حامی‌خبرنگاران و رسانه ها در غور، ادامه حمله بر رادیو های این ولایت را نگران کننده می‌دانند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top