ثبت ۱۹۰ مورد “جنایت ضد بشری” علیه کارمندان رسانه ها در محکمه بین المللی

دیدبان رسانه های آزاد افغانستان “نی” از ثبت ۱۹۰ مورد “جنایت ضد بشری” علیه کارمندان رسانه ها، در محکمه بین المللی خبر می دهد.

با روی کار آمدن حکومت جدید و گسترش فعالیت رسانه ها در کشور، به ویژه در بیش از یک و نیم دهه پسین، گروه های تروریستی از کارمندان رسانه ای قربانی گرفته اند. دیدبان رسانه های آزاد افغانستان”نی” می گوید که تنها در چهارده سال گذشته، ۱۹۰ مورد جنایت ضد بشری علیه کارمندان رسانه ای در کشور از سوی گروه های تروریستی انجام شده است. این جنایت شامل قتل، اختطاف و جراحت است. مجیب خلوتگر رییس اجرایی دیدبان رسانه های آزاد افغانستان می گوید که این موارد در محکمه بین المللی به عنوان جنایت ضد بشری ثبت شده است.

رییس اجرایی دیدبان رسانه های آزاد افغانستان همچنان با تاکید بر تطبیق قانون حق دسترسی به اطلاعات می گوید که در بسیاری از موارد حکومت مانع دسترسی خبرنگاران به اطلاعات می شود.

تهدید علیه خبرنگاران و قتل کارمندان رسانه ای از سوی گروه های تروریستی موضع تازه نیست. شماری از کارمندان رسانه ای به بهانه های مختلف از سوی تروریستان به قتل رسیده اند. در تازه ترین مورد یکشنبه شب گذشته، افراد مسلح ناشناس ساختمان یک رادیوی محلی را در ولایت غور به آتش کشیدند.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top