برای دانشجویان فارمسی زمینه آموزش عملی فراهم می شود

تفاهمنامه ای همکاری های دو جانبه میان دانشگاه کابل و اداره ملی تنظیم دارو و محصولات صحی به امضا رسید. رییس دانشگاه کابل می گوید که، این تفاهمنامه به هدف فراهم کردن زمینه های آموزش برای فارغان و دانشجویان دانشکده فارمسی این دانشگاه به امضا رسیده است.

افغانستان یکی از کشور هایی است که بی کیفیت بودن محصولات دارویی در آن مورد انتقاد شهروندان بوده و همواره محصولات دارویی از دیگر کشورها به گونه غیرقانونی با کیفیت پایین وارد می شود. اداره ملی تنظیم دارو و محصولات صحی به همین منظور (روز دوشنبه ۲ دلو/بهمن) تفاهمنامه همکاری های دوامدار را با دانشگاه کابل امضا کرد. حمید الله فاروقی رییس دانشگاه کابل می گوید که بر اساس این تفاهمنامه، پس از این فارغان و دانشجویان رشته فارمسی برای آموزش بهتر در اداره ملی تنظیم دارو و محصولات صحی، جهت آموزش کار برای یک سال جذب می شوند.

درهمین حال، نورشاه کامه وال رییس اداره ملی تنظیم دارو و محصولات صحی ابراز امیدواری می کند که با جذب ظرفیت های جوان کشور، چالش ها در بازار دارو حل شود.

دانشجویان دانشکده فارمسی به گونه کار آموز برای یک سال جذب می شوند. ریس اداره ملی تنظیم دارو و محصولات صحی می گوید که پس از یک سال کار آموزی این افراد به گونه رسمی در این اداره استخدام خواهند شد.

برچسب ها

Top