استاد عطا محمد نور: حکومت در تامین امنیت شهروندان کشور ناکام مانده است

استاد عطا محمد نور والی بلخ حکومت را متهم می کند که در راستای تامین امنیت شهروندان کشور کوتاه آمده است. والی بلخ می گوید که، حکومت به برخی از حلقات پول توزیع کرده است که، در شمال کشور در میان مردم تفرقه افگنی کنند.

استاد عطا محمد نور والی بلخ در دیدار باشماری از باشندگان ولایت های بغلان، تخار، کندز و پنجشیر حکومت را متهم کرد که در راستای تامین امنیت شهروندان کوتاه آمده است.

استاد عطا می گوید که حکومت به برخی از حلقات پول توزیع کرده است که در شمال کشور در میان مردم تفرقه افگنی کنند. وی هشدار می دهد که اگر حکومت به خواست های جمعیت اسلامی افغانستان تمکین نکند، دست به اعتراضات گسترده خواهند زد. استاد عطا محمد نور همچنان از کشورهای خارجی می خواهد که روی کمک های خود در افغانستان تجدید نظر کنند.

احمدولی مسعود رییس بنیاد شهید احمدشاه مسعود، قهرمان ملی کشور با انتقاد از ضعف ارگان های کشفی و استخباراتی می‌گوید که حکومت وحدت ملی در راستای جلوگیری از وقوع حملات تروریستی در کشور کوتاه آمده است. آقای مسعود حکومت را متهم می کند که به عوض جلوگیری از وقوع حملات تروریستی در کشور دست به تفرقه افگنی در میان اقوام می زند. آقای مسعود با حمایت از استاد عطامحمد نور والی بلخ می گوید که مشکل افغانستان تنها مشکل والی بلخ با حکومت مرکزی نیست، بلکه مشکل تمامی مردم افغانستان با حکومت است. وی بر حل تنش های به میان آمده میان کابل و بلخ از راه گفتگو تاکید می کند. احمد ولی مسعود همچنان می گوید که حکومت مشروعیت قانونی خود را از دست داده و هم اکنون قانون اساسی و توافقنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی در حالت تعلیق قرار دارد و کسی نمی تواند ادعا کند که براساس قانون اساسی کار می ‌کند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top