نگرانی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر از افزایش کشت و تولید مواد مخدر در کشور

وزارت مبارزه علیه مواد مخدر از افزایش کشت، قاچاق و تولید مواد مخدر در کشور نگرانی می کند. وزیر مبارزه علیه مواد مخدر ناامنی و ضعف حاکمیت قانون را از علت های افزایش کشت کوکنار در کشور عنوان می کند.

افغانستان بزرگترین کشور تولید کننده مواد مخدر جهان است. تازه ترین سروی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر نشان می دهد که کشت و تولید مواد مخدر از سال دو هزار پانزده تا سال روان میلادی نسبت به سال های مشابه آن افزایش یافته است. این سروی نشان می دهد که در حال حاضر در سراسر کشور بیش از سی و دو هزار هکتار زمین کوکنار کشت می شود. بر اساس این سروی، یازده اعشاریه یک درصد شهروندان کشور متاثر از اعتیاد است و دو میلیون تن به مواد مخدر معتاد اند. بر بنیاد این سروی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر سالانه چهل هزار تن از معتادان کشور را تداوی می کند. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر از افزایش کشت، قاچاق و تولید مواد مخدر در کشور نگرانی می کند. سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر می گوید که ناامنی و ضعف حاکمیت قانون از علت های افزایش کشت کوکنار در کشور است. درهمین حال، شماری از عالمان دین کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر را حرام می دانند. آنان حکومت را متهم می کنند که در راستای مبارزه با مواد مخدر ناکام است.

این در حالیست که مبارزه علیه کشت، قاچاق و تولید مواد مخدر از ماموریت اصلی جامعه جهانی و حکومت افغانستان است. با گذشت بیش از یک و نیم دهه و با هزینه شدن پول های هنگفت در کار مبارزه علیه مواد مخدر، هنوزهم کشت و تولید این پدیده کاهش نیافته است.

نوشته‌های مرتبط


Top