قرارداد ساخت اولین پروژه تولید برق داخلی در کشور امضا شد

قرار داد اولین پروژه تولید برق داخلی با شرکت خصوصی غضنفر در ارگ ریاست جمهوری به امضا رسید.

انتظار می رود که با تطبیق شدن این پروژه چهل هزار خانوار در کشور از برق مستفید شوند. این پروژه پنجاه دو میگاوات برق تولید می کند. در کنار این که شهروندان کشور از برق مستفید می شوند، برای بسیار از شهروندان زمینه کار را نیز مساعد می کند.

ارزش مجموعی این پروژه هفتاد و پنج ملیون دالر است. وزارت مالیه می گوید که از طریق مالیات در این پروژه پنجاه و دو میلیون افغانی و از طریق فروش گاز بیش از یکصد و بیست میلیون افغانی نصیب دولت خواهد شد.

در همین حال، امان الله غالب رییس شرکت برشنا می گوید که تولیدات برق این پروژه به این شرکت فروخته خواهد شد. این اولین پروژه ای است که با مشارکت سکتور خصوصی اعمار می شود. این پروژه برای بیست سال برق تولید می کند.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top