تاکید وزیر دفاع آمریکا به بالا بردن توان نظامی این کشور

آمریکا به منظور متوقف کردن ایران و کوریای شمالی نیازمند افزایش سرمایه گذاری برای بالا بردن قابلیت های رزمی و تحرک نیروهای نظامی خود خواهد بود.

جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا در بیان راهبردهای دفاعی جدید این کشور گفته است که تمرکز کاخ سفید دیگر تنها بر روی مساله تروریزم نیست وکشورش از این پس به جای مبارزه با تروریزم بیشتر بر تقویت توان نظامی خود متمرکز خواهد شد تا بتواند در رقابت تسلیحاتی با قدرت هایی مثل روسیه و چین از آنها پیشی بگیرد. وی با اظهار این که خطر روسیه و چین از تروریزم جدی تر است، افزوده است که آمریکا دیگر باید با تهدیدهای فزاینده از سوی قدرت های تجدیدنظرخواه مانند چین و روسیه مقابله کند. در سند راهبردی جدید وزارت دفاع آمریکا، چین به عنوان تهدیدی بزرگ برای منافع این کشور قلمداد شده است. آقای ماتیس همچنین روسیه را به “تجاوز” به مرزهای سایر کشورها متهم کرده و با یاد آوری خطر ایران و کوریای شمالی به عنوان “دشمنان” آمریکا گفته است که آمریکا به منظور متوقف کردن این کشورها نیازمند افزایش سرمایه گذاری برای بالا بردن قابلیت های رزمی و تحرک نیروهای نظامی خود خواهد بود.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top