برنامۀ صلح را به تمسخر نگیرید!

ابوبکر سبزوار

در کشوری که ده ها سال است جنگ در آن ادامه دارد، هر تلاش صادقانه به سوی صلح کاری درخور تحسین و تقدیر و شایان حمایت است اما دراین میان بسیار اند کسانی که با براه انداختن مذاکرات جعلی صلح، در صدد بی اعتبار ساختن و حتی به تمسخر گرفتن این پروسه اند.

چند روز قبل نشستی در ترکیه با شرکت افرادی که خود را منسوب به طالبان می دانستند و دوتن از مشاورین رئیس جمهور غنی صورت پذیرفت. نشستی که هم دولت افغانستان، هم شورای عالی صلح و هم طالبان آن را رد کردند و با آن اعلام لاتعلقی نمودند.

برای نخسین بار شخصی که خود را نمایندۀ طالبان قلمداد می کرد، مستقیما از ترکیه با یکی از شبکه های تلویزیونی در تماس شد و گفت که وی به نماینده گی از طالبانی که خواهان مذاکرات بین الافغانی اند به این نشست فرستاده شده است. این شخص ملاعبدالروف نام دارد و در زمان طالبان مدتی به حیث والی خوست ایفای وظیفه نموده بود. این شخص بعد از سقوط طالبان به عنوان فرماندۀ یک گروپ کوچک از طالبان مسلح تحت امر کمیسیون نظامی آنان در سال ۲۰۰۵ تعیین شد اما بعدا گروه طالبان را ترک کرد و به کار شخصی روی آورد. چون شخص موثر نبود، مورد توجه طالبانی هم قرار نگرفت که بعد از افشای خبر مرگ ملامحمد عمر، علم مخالفت با اختر محمد منصور را برافراشتند. در کویته، کراچی و پیشاور، طالبانی ازاین قماش کم نیستند.

شخص دیگری که دراین نشست شرکت داشت، عبدالحلیم بلیس است که مدتی قبل در اثر تلاش های قوماندان عبدالرازق قوماندان امنیۀ قندهار به دولت پیوست و اکنون در قندهار زنده گی می کند.

شخص دیگر شامل دراین نشست که سعی داشت صورت خود را پنهان کند، حافظ سلطان نام دارد که در کابل زنده گی می کند. او در زمان طالبان مدتی کارمند بانک بود. بعد از سقوط طالبان با بعضی از کمپنی های سیکورتی همکاری داشت.

اما شخص دیگری که با کلاه پکول در ویدیو دیده می شد حاجی دواجان از ولایت لوگر و از افراد متعهد به حزب اسلامی است. او در منطقۀ تهکال شهر پیشاور موتر فروشی دارد.

جالب است که وقتی خبرنگار تلویزیون از سخنگوی این گروه یعنی ملا عبدالروف می پرسد که وی از کجا به ترکیه آمده است، در جواب می گوید که این مسئله به شما ارتباط ندارد. او نمی توانست بگوید که از افغانستان به ترکیه سفر کرده است!

اما شرکت دو نفری که خود را نماینده گان دولت افغانستان می دانستند دراین نشست زمانی سوال برانگیز شد که شاه حسین مرتضوی سخنگوی ریاست جمهوری هرگونه ارتباط دولت افغانستان با این نشست را رد کرد.

آقای جریر که این نشست به ابتکار وی راه اندازی شده بود در جواب گفت که رئیس جمهور و رئیس شورای عالی صلح هردو در جریان این نشست قرار داشته اند و آقای مرتضوی از این جریان اطلاع ندارد! شورای عالی صلح نیز از تائید این نشست خودداری ورزید. عباس بصیر که دراین نشست شرکت داشت، قبلا رئیس دفتر محمد کریم خلیلی بود، در کنار جریر در قطار مشاورین پرشمار رئیس جمهور است.

شورای عالی صلح مدتی قبل برنامۀ جدیدی را برای مذاکرات با طالبان اعلام نمود و تصریح کرد که بعد ازاین شورای عالی صلح در صدد مذاکرات مستقیم با طالبان است و نمی خواهد تا با کسانی مذاکره نماید که از طالبان اصلی نماینده گی نمی کنند. این تصمیم شورای عالی صلح ناشی از تجربه ای است که از گذشته بدست آمده که مذاکره با اشخاص مجهول الهویه در مورد صلح بی ثمر و ضیاع وقت بوده است.

ملا عبدالروف گفت که این سومین نشست آن ها با حکومت افغانستان است اما هم شورای عالی صلح و هم حکومت ازاین جریان ابراز بی اطلاعی می کنند.

آقای جریر که این نشست به ابتکار وی صورت گرفت در زمان طالبان پروسه ای را به نام پروسۀ قبرس به کمک مالی یکی از کشور های همسایه براه انداخته بود که به جایی نرسید. اکنون که برنامۀ صلح با طالبان مود روز و در عین حال برای برخی ها دام روزی و فرصتی برای مطرح شدن شده، او نیز همین راه را در پیش گرفته است.

چرا این نشست در ترکیه صورت گرفت در حالی که می توانست در کابل نیز برگزار گردد؟ تلاش گرداننده گان این نشست به منظور ترغیب ترکیه به کمک مالی به این پروژه می تواند دلیل اصلی انتخاب استانبول به عنوان محل برگزاری این نشست باشد اما به نظر می رسد که این برنامه نیز با شکست مواجه شده و دولت ترکیه توجهی به این نشست نشان نداد.

اما این نشست صلح ضربۀ محکم دیگری است که بر باور و اعتماد میان مخالفین مسلح و حکومت وارد آورد. اعلام برنامۀ جدید شورای عالی صلح که بر بنیاد آن بعد ازاین افغانستان از پاکستان برای برنامۀ صلح خواستار کمک نخواهد شد، می تواند یکی از عوامل این اقدام باشد که حاصل آن جز به تمسخر گرفتن پروسۀ صلح حکومت با مخالفین مسلح نبود.

نوشته‌های مرتبط


Top