اعضای مجلس خواستار لغو فیصله کمیته مختلط در مورد قانون ثبت احوال نفوس شدند

شماری از اعضای مجلس نمایندگان فیصله کمیته مختلط در مورد قانون ثبت احوال نفوس را خلاف قانون می دانند. آنان بر آغاز روند توزیع شناسنامه های الکترونیک بر مبنای قانون مصوب شورای ملی تاکید می کنند.

نزدیک به ۱۵۰ نماینده در فرجامین روز کاری مجلس نمایندگان با گرد آوری امضا از رییس جمهور خواستند که فیصله کمیته مختلط در مورد قانون ثبت احوال نفوس را لغو کند. میرداد خان نجرابی عضو مجلس نمایندگان می گوید که فیصله کمیته مختلط پرسش برانگیز و غیرقانونی است و باید این فیصله ازسوی رییس جمهور لغو شود.

در همین حال، شمار دیگری از اعضای مجلس نمایندگان در قطعنامه ای، جلسه کمیسیون مختلط در مورد قانون ثبت احوال نفوس را بر خلاف ماده صدم قانون اساسی می دانند. احمد بهزاد عضو مجلس نمایندگان می گوید که رییس جمهور باید فیصله کمیته مختلط در مورد قانون ثبت احوال نفوس را لغو کند.

پس از تایید قانون ثبت احوال نفوس از سوی کمیته مختلط، اختلاف ها در میان اعضای مجلس نمایندگان بالاگرفت و ریس مجلس نمایندگان به راه اندازی آجندای فوری در این مورد قناعت کرد، اما به دلیل نبود نصاب و عدم موافقت کمیته رییسان مجلس نمایندگان، این بحث وارد آجندای مجلس نشد.

نوشته‌های مرتبط


Top