آمریکا مانع های تامین صلح در افغانستان را بر می دارد

وزارت امور خارجه آمریکا می گوید که این کشور موانعی را که برای تامین صلح در افغانستان وجود دارد بر خواهد داشت.

جان سالیوان معاون وزارت امور خارجه آمریکا گفته است که تلاش ها برای به انزوا کشانیدن و خشکاندن منابع عایداتی گروه طالبان شدت پیدا می کند. آقای سالیوان که در نشست شورای امنیت سازمان ملل صحبت می کرد، از موجودیت لانه های امن تروریستان در خاک پاکستان نگرانی کرده و گفته است که همکاری های آمریکا با پاکستان مشروط به عملکرد این کشور در برابر تروریستان است.

معاون وزارت خارجه آمریکا افزوده است: “آمریکا تنها در صورتی با پاکستان همکاری خواهد کرد که لانه های امن تروریستان را در کشورش نابود کند. زیرا قطع پشتیبانی پاکستان از تروریستان بخش از راهبرد تازه آمریکا در قبال افغانستان است.”

معاون وزارت امور خارجه آمریکا همچنان، از حکومت افغانستان خواسته است که نخستین گامهایش را برای گفتگو با طالبان بردارد. وی افزوده است: “نیاز است تا حکومت افغانستان گام های نخستین را برای گفتگو با طالبان بردارد. آمریکا مانع هایی را بر خواهد داشت که افغانستان را از دستیابی به صلح باز می دارد.”

درهمین حال، نماینده پاکستان در سازمان ملل از گروه طالبان و شبکه حقانی خواسته است که از خشونت دست بکشند و به روند گفتگوهای صلح یکجا شوند.

ملیحه لودهی نماینده پاکستان در سازمان ملل گفته است: “بعد از هفده سال روشن است که جنگ راه حل تامین صلح در افغانستان نیست. ما از گروه طالبان می خواهیم که از خشونت دست بکشند و به روند گفتگوهای صلح یکجا شوند.”

هم اکنون بیش از بیست گروه تروریستی در کشور فعالیت دارند. پیش از این شورای عالی صلح گفته است که افراد وابسته به گروه طالبان زمینه ساز فعالیت تروریستان خارجی به ویژه افراد وابسته به گروه تروریستی داعش در کشور شده اند.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top