سفارت افغانستان در پاکستان: با مهاجران افغاستان کمک صورت می گیرد

شماری از دیپلومات‎ های غربی و نهادهای کمک رسان تعهد کرده اند که با مهاجران افغانستان در پاکستان کمک خواهند کرد. این در حالیست که دیروز نشستی با اشتراک عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در پاکستان و شماری از سفیران کشورهای غربی در باره تمدید اقامت مهاجران افغانستان برگزار شده بود. زردشت شمس کاردار سفارت افغانستان در پاکستان گفته است که در این نشست نمایندگان کشورهای کمک کننده و موسساتی امداد رسان بین المللی با نگرانی در مورد مشکلات مهاجران افغانستان تعهد کردند که با این مهاجران در همه بخش ‎ها به شمول بازگشت شان کمک می ‎کنند.

پیش از این، حکومت پاکستان برای پایان اقامت مهاجران افغانستان ختم ماه جنوری را ضرب الاجل تعیین کرده است. کادار سفارت افغانستان می گوید که نهادهای کمک کننده در نشست دیروز گفته اند که پس از تصمیم نهایی پاکستان با مهاجران افغانستان کمک خواهند کرد.

نوشته‌های مرتبط


Top