سازمان عفو بین الملل: تصمیم پارلمان ناروی در باره پناهجویان افغانستان غیر انسانی است

سازمان عفوبین الملل تصمیم پارلمان ناروی مبنی بر رد پیشنهاد “توقف موقت اخراج” پناهجویان افغانستان را یک اقدام غیر انسانی خوانده است.

به تاریخ نهم جنوری سال روان میلادی، کمیته دایمی پارلمان ناروی در امور اداره محلی، سفارش کرد تا تقاضای احزاب در مورد توقف پناهجویان رد شود و در نهایت، پارلمان آن کشور سفارش را پذیرفت و اخراج پناهجویان افغانستان ادامه خواهد یافت.

سازمان عفو بین المللی گفته است که تصمیم پارلمان ناروی مبنی بر رد پیشنهاد توقف موقت اخراج پناهجویان افغان از آن کشور، به مثابۀ “ضربۀ ویرانگر” برای پناهجویان افغان در ناروی است. این سازمان روز پنجشنبه همچنین گفته است که اقدام پارلمان ناروی نشان دهنده نادیده گرفتن و بی تفاوتی در برابر زندگی افرادی است که به دلیل جنگ و آزار و اذیت مجبور به ترک کشور شان شده اند.

چارمین محمد، رییس بخش حقوق مهاجران و پناهجویان سازمان عفو بین المللی، با انتقاد از اقدام ناروی گفته است که پناهجویان افغانستان از روی ناگزیری، کشور شان را ترک کرده اند.

آقای امین گفته است:”جای تاسف است که سیاستمداران در یکی از ثروتمند ترین کشور های جهان شفقت و دلسوزی را از دست داده اند. زندگی در افغانستان مملو از خطر است که شامل بم گذاری، اختطاف و آزار و اذیت می شود. این ظالمانه و غیر اخلاقی است که مردم را دو باره به آنجا بفرستید.”

آقای محمد همچنین گفته است که اخراج پناهجویان افغانستان از ناروی نه تنها اقدام غیر مسوولانه، بلکه غیر قانونی نیز است. او تاکید کرده که اقدام پارلمان ناروی زندگی صد ها پناهجوی افغانستان را با مخاطره مواجه می کند.

بر اساس گزارش عفو بین المللی، ناروی نسبت به هر کشور دیگر اروپایی، بیشتر پناهجویان افغانستان را اخراج می کند. به اساس معلومات حکومت، از مجموعه سه صد و چهار پناهجوی افغانستان که در سال دوهزار و هفده از کشور های اروپایی اخراج شدند، نود و هفت تن آنان از ناروی اخراج شده اند.

در گزارش عفو بین المللی آمده است که بیش از صد هزار تن از سراسر جهان تقاضای آن سازمان را امضا کردند تا حکومت ناروی اخراج پناهجویان افغانستان را تا زمانی متوقف کند که امنیت نسبی در افغانستان تامین شود.

نوشته‌های مرتبط


Top