دیدبان حقوق بشر: نقض حقوق انسانی در افغانستان گسترده است

دیدبان حقوق بشر با نشر گزارش سالانه اش در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان، گفته است که در ده ماه نخست سال گذشته میلادی، حدود دوصد و پنجاه هزار غیر نظامی در افغانستان بی جا شده اند.

دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه خود در باره بی جا شدگان داخلی، تلفات غیر نظامیان و شکنجه افراد در افغانستان پرداخته است. در این گزارش آمده است که رقم بی جا شدگان داخلی طی بیش از یک و نیم دهه اخیر به بلندترین حد رسیده و اخراج مهاجران افغانستان از پاکستان مشکل بزرگ دیگری در سال گذشته میلادی بوده است. به اساس گزارش دیدبان حقوق بشر، رقم کلی بی جا شدگان داخلی در افغانستان و مهاجران اخراج شده این کشور از پاکستان، به یک اعشاریه هفت میلیون تن می رسد.

در گزارش دیدبان حقوق بشر همچنان آمده است که به دلیل افزایش حملات تروریستی به خصوص حملات انتحاری در مناطق شهر نشین، شمار تلفات غیر نظامیان در افغانستان نیز افزایش یافته است. دیدبان حقوق بشر به نقل از گزارش دفتر معاونت ملل متحد برای افغانستان نوشته است که تنها در نُه ماه نخست سال دو هزار و هفده میلادی دوهزار و شش صد و چهل غیر نظامی در نتیجه خشونت ها در افغانستان جان باختند و بیش از پنج هزار تن دیگر نیز زخم برداشته اند.

دیدبان حقوق بشر همچنان در گزارش خود نگاشته است که با وصف تدوین راهکار جدید ملی حکومت افغانستان برای جلوگیری از تلفات غیرنظامیان، حملات هوایی، سبب تلفات غیرنظامیان شده است.

در گزارش دیدبان حقوق بشر همچنان به شکنجه نیز اشاره شده و گفته شده که حکومت افغانستان پیشرفت هایی در راستای جلوگیری از شکنجه داشته است، اما تغییرات واقعی در عمل رو نما نشده است.

نوشته‌های مرتبط


Top