وزارت خارجه: تلاش برای آغاز گفتگوهای صلح باید به رهبری افغانستان باشد

وزارت امور خارجه کشور در واکنش به اظهارات وزارت خارجه روسیه برای میانجیگری میان حکومت افغانستان و گروه طالبان تأکید کرده است که هر گونه تلاش برای آغاز گفتگوهای صلح با طالبان باید با رهبری مقام های افغانستان صورت گیرد. وزارت خارجه روسیه روز چهارشنبه از طالبان خواست که به گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان حاضر شود.

احمدشکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه کشور می گوید که افغانستان از هر گونه تلاش ‌و همکاری کشورها که به تأمین صلح در افغانستان منجر شود، استقبال و حمایت می ‌کند. آقای مستغنی تأکید کرده است که کابل می خواهد که تمامی تلاش ها برای آغاز گفتگوهای صلح به رهبری حکومت افغانستان باشد. سخنگوی وزارت خارجه کشور با اشاره به نشست دوم روند کابل که قرار است تا یک ماه دیگر برگزار شود، گفته است که هدف عمده این نشست هماهنگ کردن تلاش هایی است که به هدف تأمین صلح در افغانستان آغاز شده است.

در همین حال، غیرت عمروف، رییس دوره ای شورای امنیت ملل متحد گفته است که توافق کلی میان رهبران افغانستان وجود دارد تا جنگ در این کشور از طریق تفاهم پایان یابد. آقای عمروف که پس از برگشت هیأت شورای امنیت سازمان ملل متحد از کابل در مقر این سازمان سخنرانی می کرد، همچنین با تأکید بر گفتگوهای سیاسی میان حکومت و مخالفان مسلح دولت گفته است که جنگ در افغانستان از طریق نظامی به پایان نخواهد رسید. او همزمان تأکید کرده است که مذاکره با گروه طالبان با پیچیدگی نیز همراه است. زیرا به گفته او، طالبان یک گروه انقسام شده است نه یک حزب سیاسی، و این امر روند گفتگو های سازنده را پیچیده می کند.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top