جوانان: تصویر مولانا در شناسنامه های الکترونیک درج شود

شماری از جوانان با آغاز کردن کارزاری تحت عنوان” هویت من” از حکومت می خواهند که تصویر شتر را از شناسنامه های الکترونیک بردارد. این جوانان می گویند که افغانستان باوجودی که گذشته فرهنگی روشن دارد؛ اما در شناسنامه های الکترونیک به جای این که تصویر یک شاعر جا داده شود، تصویر شتر گذاشت شده است. آنان از حکومت می خواهند که در شناسنامه های الکترونیک تصویر مولانا جلال الدین محمد بلخی را درج کند.

توزیع شناسنامه الکترونیک هنوز نهایی نشده است. با آن که سه سال رییس جمهور غنی قانون ثبت احوال نفوس را توشیح کرد؛ اما پس تر با صدور فرمانی برخی از مواد این قانون را تعدیل کرد. اکنون شورای ملی خواهان توزیع شناسنامه الکترونیک بر اساس اصل قانون است.

نوشته‌های مرتبط


Top