رییس جمهورغنی خواستار مذاکرات همه جانبه با پاکستان شد

رییس جمهورغنی خواستار مذاکرات مستقیم و همه جانبه با پاکستان شد. رییس جمهورغنی در نشست مشورتی صلح با جوانان ابراز امیدواری کرد که در این خصوص پاسخ مثبت از جانب پاکستان دریافت کند.

هم اکنون بیش از بیست گروه ترویستی در افغانستان فعالیت دارد. افراد وابسته به این گروه ها همه روزه به بهانه های مختلف از مردم افغانستان قربانی می گیرند. رییس جمهورغنی با تاکید بر مبارزه جدی علیه تروریستان می گوید که افغانستان هدف سازمان ها تروریستی جهان قرار گرفته است.

رییس جمهورغنی در همایش مشورتی صلح با جوانان گفت که افغانستان به زیان هیچ کشور در منطقه و جهان نیست و صلح در افغانستان به نفع کشور های منطقه و جهان است. آقای غنی یکبار دیگر از مخالفان مسلح حکومت خواست که به روند گفتگوهای صلح یکجا شوند. وی همچنان خواستار مذاکره همه جانبه با پاکستان شد و ابراز امیدواری کرد که در این مورد پاسخ مثبت از جانب پاکستان دریافت کند.

این سخنان در حالی مطرح می شود که افغانستان همواره دست مذاکره به سوی پاکستان و گروه طالبان دراز کرده است. اما گروه طالبان و پاکستان هیچگاهی گامهای عملی مثبت را در این راستا بر نداشته اند.

نوشته‌های مرتبط


Top