رد فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد قانون اعتراضات ازسوی مجلس نمایندگان

مجلس نمایندگان افغانستان، دیروز طرح تعدیل قانون اعتراضات، اجتماعات و اعتصابات را که از سوی حکومت پیشنهاد شده بود، با اکثریت آرا؛ ۶۶ رای رد و ۵۵ رای تایید، رد کرد. این قانون که پنج ماه پیش طی یک فرمان تقنینی در شش فصل و ۳۲ ماده از سوی رییس جمهور طرح و پیشنهاد شده بود، به باور نمایندگان در مغایرت با مواد قانون اساسی و ارزش های دموکراتیک است. در بخش هایی از این طرح، برای معترضان و معتصبان محدودیت ها و شرایطی وضع شده است که پیش ازین با مخالفت نهادهای حقوق بشری و مدنی کشور نیز مواجه شده بود.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top