اگر حمایت امریکا نباشد، حکومت افغانستان نمی تواند شش ماه دوام بیاورد

این سخنان را رییس رجمهور در دیدار با هیأت شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته است. ایالات متحده امریکا یکی از بزرگترین حمایت کننده های حکومت افغانستان در شانزده سال گذشته است. در کنار امریکا، کشورهای دیگری نیز از حکومت افغانستان حمایت مالی، سیاسی و نظامی می کنند. اما چرا در این حد ناامیدی در افغانستان وجود دارد که اگر امریکا شش ماه حمایتش را از افغانستان بگیرد، این کشور نمی تواند دوام بیاورد؟ آیا هراس افگنان در حدی هستند که بتوانند حکومت را در شش ماه فرو بپاشانند؟

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top