اعضای مجلس نمایندگان: ارگ از توزیع شناسنامه های الکترونیک ترس دارد

شماری از اعضای مجلس نمایندگان یکبار دیگر خواستار توزیع شناسنامه الکترونیک بر مبنای قانون مصوب شورای ملی و توشیح شده رییس جمهور شدند. اعضای مجلس افزون بر غیر قانونی خوانده فیصله کمیته مختلط، درج واژه افغاندر شناسنامه های الکترونیک را پذیرفتنی نمی دانند.

جنجال ها بر توزیع شناسنامه های الکترونیک هنوزهم میان اعضای مجلس نمایندگان پابرجاست. شماری از اعضای مجلس نمایندگان در نشست (روز چهارشنبه ۲۷ جدی/دی) یکبار دیگر خواستار توزیع شناسنامه الکترونیک بر مبنای قانون مصوب شورای ملی و توشیح شده رییس جمهور شدند.

ناهید فرید عضو مجلس نمایندگان می گوید که فیصله کمیته مختلط در مورد قانون ثبت احوال نفوس غیرقانونی است و حکومت از آغاز روند توزیع شناسنامه های الکترونیک و شکل گیری حکومت برخاسته از آرای مردم ترس دارد.

درهمین حال، لطیف پدرام عضو دیگری مجلس نمایندگان می گوید در صورت درج واژه “افغان” به عنوان هویت ملی در شناسنامه های الکترونیک دست به اعتراضات گسترده خواهند زد.

اختلاف ها میان اعضای مجلس نمایندگان پس از آن بالا گرفت که ادعا هایی از معامله گری اعضای کمیته مختلط در مورد قانون ثبت احوال نفوس با حکومت در رسانه ها و صفحات اجتماعی پخش شد.

نوشته‌های مرتبط


Top