نگرانی دیدبان رسانه های آزاد افغانستان از وضعیت کار رسانه ای در ولایت غزنی

دیدبان رسانه های آزاد افغانستان”نی” از افزایش تهدیدها علیه خبرنگاران در ولایت غزنی نگرانی می کند. رییس اجرایی دیدبان رسانه های آزاد افغانستان می گوید که خبرنگاران ولایت غزنی در کنار تهدید از سوی گروه طالبان در برخی موارد از سوی مقام های محلی این ولایت نیز تهدید می شوند.

سال روان خورشیدی خونین ترین سال برای خبرنگاران در کشور گفته شده است. پیش از این دیدبان رسانه های آزاد افغانستان”نی” در گزارشی گفته بود که در این سال بیست خبرنگار شهید و هژده تن دیگر آنان زخمی شدند. شماری از خبرنگاران از همکاری نکردن حکومت با خبرنگاران نگرانی می کنند.

مجیب خلوتگر رییس اجرایی دیدبان رسانه های آزاد افغانستان”نی” می گوید که حکومت در شماری از ولایت ها به ویژه ولایت غزنی از خبرنگاران حمایت نمی کند. آقای خلوتگر می افزاید که در ولایت غزنی دسترسی به اطلاعات در سطح پایین قرار دارد و خبرنگاران در مرکز این ولایت از سوی گروه طالبان تهدید می شوند.

با آن که نهادهای حامی از خبرنگاران از بدتر شدن وضعیت خبرنگاران و مصونیت شان نگران اند؛ ریاست جمهوری همواره بر تأمین امنیت جان خبرنگاران در کشور تاکید کرده است.

نوشته‌های مرتبط


Top