مراسم فاتحه خوانی مرحوم استاد محمد نسیم فقیری در کابل برگزار شد

مراسم فاتحه خوانی مرحوم استاد محمد نسیم فقیری از اعضای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان در کابل برگزار شد. شماری از اعضای رهبری جمعیت اسلامی، با ستایش از کارکرد های استاد فقیری، وی را مرد دانشمند و مبارز می دانند که بخش زیادی عمرش را در راه خدمت به مردم و مهین سپری کرده است.

اعضای جمعیت اسلامی برای خشنودی ارواح مرحوم استاد محمدنسیم فقیری از اعضای شورای رهبری جمعیت اسلامی مراسم دعا خوانی برگزار کرده است. در این مراسم افزون بر رهبری جمعیت اسلامی ده ها تن از مقام های بلند پایه ای حکومتی، اعضای نهادهای مدنی و شماری از اعضای شورای ملی اشتراک کردند. عبدالستار مراد عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی از استاد فقیر به عنوان دانشمند و مبارزی خستگی ناپذیری یاد می کند که بخش زیادی عمرش را در راه خدمت به مردم و مهین سپری کرده است.

اعضای رهبری جمعیت و شماری از قلم بدستان استاد فقیری را مرد حلیم و بردبار و در عین حال کار دان عنوان می کنند. آنان درگذشت استاد محمد نسیم فقیری را در زمان کنونی ضایع بزرگ می دانند.

استاد محمد نسیم فقیری در سال ۱۳۳۱ خورشیدی، در ولایت لغمان زاده شد. استاد فقیری دکترای زبان و ادبیات فارسی داشت. او در دوران حیاتش کتاب های زیاد نوشت و نقش بارزی در بخش فرهنگی کشور داشت.

“ضرورت انقلاب فکری و فرهنگی همگام با انقلاب مسلحانه”، “‌حزب توده ایران در آینه زمان”، “حقایقی درباره لویه جرگه”، “شناخت سوسیالیسم”، “فرازهایی از زندگی مولانا مودودی”، “خلافت اسلامی” و “اصول حکومت اسلامی” از اثر مشهور استاد محمد نسیم فقیر هست.


Top