شهروندان یونان بر ضد سیاست های اقتصادی حکومت تظاهرات کردند

شهروندان یونان در مخالفت با ادامه سیاست های اقتصادی حکومت این کشور تظاهرات کردند.

این تظاهرات که به خشونت کشیده شد، در حالی برگزار شده است که پارلمان این کشور در مورد خواسته های وام دهندگان و شرایط صدور مجوز برای برپایی تظاهرات تصمیم گیری می کرد. متعرضان که قصد ورود به پارلمان را داشتند، با مقاومت پلیس رو به رو شدند و در نهایت پلیس برای متفرق کردن آنان از گاز اشک آور استفاده کرد. معترضان، از نمایندگان پارلمان خواستند که به طرح قانون خواسته های وام دهندگان و محدودیت برپایی تظاهرات رای منفی دهند، اما سرانجام پارلمان یونان، طرح قانونی شدن خواسته های وام دهندگان و محدویت برپایی تظاهرات را با اکثریت آرا به تصویب رساند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top