مجلس نمایندگان فرمان رییس جمهور در مورد قانون اجتماعات، اعتراضات و اعتصابات را رد کرد

مجلس نمایندگان فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد طرحی قانون تظاهرات، اجتماعات و اعتصابات را رد کرد.

طرحی قانون اجتماعات، اعتراضات و اعتصابات در چهاردهم ماه سنبله سال روان از سوی کابیه تایید و به هدف تصویب به مجلس نمایندگان فرستاده شد. شماری از اعضای مجلس نمایندگان می گویند که فرمان رییس جمهور در مورد قانون اجتماعات، اعتراضات و اعتصابات خلاف اصول آزادی بیان و ارزش های دموکراسی است. رییس مجلس نمایندگان فرمان رییس جمهور را به رای گیری گذاشت که سرانجام با اکثریت آرا ازسوی مجلس رد شد.

به دنبال افزایش نا رضایتی ها از حکومت و راه اندازی اعتراضات گسترده از سوی شهروندان، حکومت برای جلوگیری از ریختن به جاده ها و اعتراض های مدنی فرمانی را در مورد منع اجتماعات صادر کرد که امروز از سوی مجلس رد شد.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top