عبدالله: موجودیت لانه های امن تروریستان در پاکستان با اعضای شورای امنیت سازمان ملل شریک شده است

عبدالله:موجودیت لانه های امن هراس افگنان در پاکستان، مانع اصلی تامین صلح در افغانستان و منطقه است

رییس اجرایی حکومت با تاکید بر تامین صلح در کشور، موجودیت لانه های امن تروریستان در پاکستان را مانع اصلی تامین صلح در افغانستان و منطقه می داند. پس از نشست غیر رسمی صلح، میان نمایندگان گروه طالبان و حکومت افغانستان در ترکیه، ریاست جمهوری حضور نمایندگان حکومت در این نشست را رد می کند. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهور در این خصوص گفته است که این افراد از حکومت نمایندگان نمی کنند.

پیش از این نیز دو گروه طالبان، گروه ملا هیبت الله و ملا رسول با تماس به رسانه ها موجودیت نمایندگان شان را در ترکیه رد کرده اند. درهمین حال، داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت موجودیت لانه های امن تروریستان در پاکستان را مانع اصلی تامین صلح در افغانستان و منطقه می داند. آقای عبدالله می گوید که موجودیت لانه های امن تروریستان در پاکستان را با اسناد و مدارک با اعضای شورای امنیت سازمان ملل در کابل شریک کرده است.

از سویی هم، عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان می گوید که گروه طالبان استقلالیت سیاسی ندارد و به اشاره بیگانگان کار می کند.

نوشته‌های مرتبط


Top