رادمنش: تنها در یک شبانه روز گذشته ۸۰ هراس افگن کشته شده اند

وزارت دفاع ملی با تاکید بر سرکوب تروریستان در سراسر کشور می گوید که گروه های تروریستی توان رویاروی با نظامیان کشور را از دست داده اند.

وزارت دفاع ملی می گوید که تروریستان با شکست در میدان های نبرد به انجام حملات انتحاری در کلان شهرهای  کشور روی آورده اند. محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی می گوید که تررویستان توان رویایی با نظامیان کشور در میدان های نبرد را از دست داده اند.

آقای رادمنش همچنان می گوید که درپی انجام عملیات نظامی در نه ولایت کشور طی بیست و چهار ساعت گدشته، هشتاد هراس افگن کشته شده اند.

ولسوالی ‌های یمگان و وردوج ولایت بدخشان از دو سال به این ‌سو در کنترل طالبان قرار دارد. روز گذشته معاون والی بدخشان گفت که اگر حکومت مرکزی همکاری کند، یکجا با ناتو و نیروهای کماندو در نظر است تا با انجام عملیات نظامی، این ولسوالی ‌ها دوباره آزاد شوند. اما معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی می گوید که در حال حاضر برنامه برای پاکسازی این ولسوالی ها از حضور تروریستان روی دست نیست.

همرز بودن ولسوالی های وردوج و یمگان بدخشان با بندر”توپخانه” سبب شده است که تروریستان خارجی از این طریق به این ولسوالی ها رفت و آمد کنند و همچنان از همین راه از سوی پاکستان اکمال شوند. اما معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی اکمال شدن تروریستان در ولسوالی یمگان و وردوج از طریق بندر توپخانه را رد می کند.

ولسوالی یمگان و وردوج ولایت بدخشان نزدیک به سه سال می شود که در کنترل گروه طالبان است. همچنان ولسوالی های جرم، بهارک، زیباک، تگاب، راغستان، یفتل بالا و ولسوالی خاش این ولایت در تهدید افراد وابسته به گروه طالبان قرار دارد.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top