ابراهیمی: کمیسیون انتخابات ظرفیت لازم برگزاری انتخابات آینده را ندارد

کمیسیون مستقل انتخابات ظرفیت لازم برای برگزاری انتخابات سال آینده را ندارد. رییس مجلس نمایندگان با بیان این مطلب از حکومت می خواهد که در روند انتخابات مداخله نکند.

نگرانی ها از معامله ریاست جمهوری با اعضای کمیسیون مستقل انتخابات نمایندگان مردم را به واکنش واداشته است. اعضای مجلس نمایندگان ریاست جمهوری را متهم می کنند که با اعضای کمیسیون مستقل انتخابات وارد معامله شده است. جعفر مهدوی عضو مجلس نمایندگان می گوید که برگزاری انتخابات بدون اصلاحات ازسوی کمیسیون مستقل انتخابات، بحران زا است. آقای مهدوی می افزاید که برگزاری انتخابات با کارت های رای دهی موجود تکرار بحران انتخابات گذشته خواهد بود.

در همین حال، عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان از نبود ظرفیت لازم در کمیسیون مستقل انتخابات نگرانی می کند و می گوید که کمیسیون انتخابات ظرفیت لازم برای برگزاری انتخابات سال آینده را ندارد.

کمیسیون مستقل انتخابات شانزدهم سرطان سال آینده را روز برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی اعلام کرده است. پیش از این نیز نهادهای ناظر بر روند انتخاباتی حکومت را متهم کرده اند که، اراده جدی برای برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی در زمان تعین شده ندارد.

نوشته‌های مرتبط


Top