پیشتبانی سناتوران از برگزاری نشست صلح افغانستان در ترکیه

شماری از اعضای مجلس سنا از برگزاری نشست چهار جانبه صلح افغانستان در ترکیه استقبال می کنند. نشست چهار جانبه صلح افغانستان دیروز در ترکیه برگزار شده است.

نمایندگانی از شورای عالی صلح، دو گروه طالبان و حزب اسلامی در این نشست حضور دارند. یک عضو اشتراک کننده این نشست به رسانه ها گفته است که داکتر عباس بصیر نماینده کریم خلیلی رییس شورای عالی صلح، رحمت الله وردک از دفتر طالبان در قطر و ملا رووف و عبدالحلیم از گروه ملا رسول طالبان در این نشست اشتراک کرده اند. این نشست به همکاری حکومت ترکیه روز گذشته آغاز شده و تا سه روز دیگر دوام خواهد داشت. شماری از اعضای مجلس سنا از برگزاری این نشست استقبال می کنند. محی الدین منصف عضو مجلس سنا ابراز امید واری می کند که برگزاری این گونه نشست ها منجر به تامین صلح دایمی در کشور شود.

درهمین حال، شمار دیگری از اعضای مجلس سنا به رهایی ۷۵ زندانی وابسته به حزب اسلامی از بازداشتگاه های کشور نگرانی می کنند. گلالی اکبری عضو مجلس سنا می گوید زندانیان که اکنون از بند رها شده اند، دست به جنایت های ضد انسانی می زنند و رهایی زندانیان وابسته به یک جریان سیاسی بدون در نظر داشت سابقه جرمی آنها، بی عدالتی در برابر دیگر زندانیان کشور است.

شورای عالی صلح گفته است که این نشست به صورت غیر رسمی برگزار شده است. پیش از این نیز نشست های که به حمایت از صلح افغانستان در کشورهای خارجی برگزار شده است، نتایج در پی نداشته است. دیده شود که این نشست می تواند در کار تامین صلح در کشور کمک کند.

نوشته‌های مرتبط


Top