نهادهای ناظر انتخاباتی: حکومت در صدد مهندسی انتخابات به نفع خود است

نهادهای ناظر بر روند انتخابات می گویند که، حکومت در صدد کنار زدن رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی است. رییس اجرایی بنیاد انتخابات شفاف افغانستانتیفامی گوید که از یکماه به این سو فشارها از سوی حکومت بر رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی وارد شده تا از سمتش استعفا دهد.

باگذشت دو ماه از کنار زدن رییس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات، سرانجام سید حفیظ الله هاشمی روز شنبه به عنوان عضو کمیسیون مستقل انتخابات از سوی حکومت گزینش شد. آقای هاشمی از ولسوالی الیشنگ ولایت لغمان است و پیش از این به عنوان رییس دبیر خانه مجلس سنا کار کرده است. نهادهای ناظر بر روند انتخابات گزینش وی را خلاف قانون می دانند. نعیم ایوب زاده رییس اجرایی بنیاد انتخابات شفاف و عادلانه افغانستان می گوید که گزینش سید حفیظ الله هاشمی به عنوان عضو کمیسیون مستقل انتخابات سلیقه ای و در راستای اهداف حکومت است.

آقای ایوب زاده می افزاید که حکومت برنامه های خاصی به نفع خود برای برگزاری انتخابات آینده دارد و هم اکنون فشارها بر رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی از سوی حکومت جریان دارد تا از سمتش استعفا دهد. رییس اجرایی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان”تیفا” می افزاید که از یکماه به این سو فشارها از سوی حکومت بر رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی وارد شده تا از سمتش استعفا دهد.

تلاش کردیم در این مورد دیدگاه ریاست جمهوری را داشته باشیم، اما موفق نشدیم. پیش از این نیز شورای تفاهم جریان های سیاسی که متشکل از ده ها جریان سیاسی و مدنی در کشور است، گفته است که نظام انتخابات موجود مانع رقابت سالم احزاب سیاسی در کشور شده است و حکومت در صدد مهندسی انتخابات به نفع خود است.

نوشته‌های مرتبط


Top