استقبال مجلس سنا از سفر اعضای شورای امنیت سازمان ملل به کابل

شماری از اعضای مجلس سنا از سفر هیأت شورای امنیت سازمان ملل متحد به کابل استقبال می کنند. سناتوران می گویند که حکومت باید تصویر درست از وضعیت امنیتی کشور به اعضای شورای امنیت ارایه کند.

کابل میزبان بلند پایه ترین مقام های شورای امنیت سازمان ملل متحد است. صبح (روز یکشنبه ۲۴ جدی/دی) پانزده عضو شورای امنیت سازمان ملل به کابل سفر کردند و قرار است نشستی را به هدف ارزیابی وضعیت عمومی افغانستان با حضور داشت نهادهای مدنی و انتخاباتی برگزار کنند. اعضای مجلس سنا از سفر اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد به کابل استقبال می کنند. صفی الله هاشمی عضو مجلس سنا می گوید که حکومت باید تصویر واقعی از اوضاع کنونی کشور را به اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد ارایه کند.

آقای هاشمی سفر هیأت شورای امنیت سازمان ملل به کابل را هشدار جدی برای کشورهای حامی تروریزم می داند و ابراز امید واری می کند که سفر این هیأت بتواند دیدگاه کشورهای حامی تروریزم را تغییر دهد.

همزمان با حضور هیأت شورای امنیت سازمان ملل، شهروندان کشور از مسدود شدن جاده های منتهی بر ارگ ریاست جمهوری و دیگر مناطق دیپلومات نشین شاکی اند. ریاست عمومی ترافیک شهر کابل با نشر اعلامیه‌ ای از مسدود شدن بیشتر از جاده های منتهی به ارگ بنابه دستور ریاست جمهوری خبر داده است.

نوشته‌های مرتبط


Top