نخستین محموله گندم کمکی هند به کابل رسید

نخستین محموله گندم کمکی کشور هند از راه بندر چابهار به کابل رسید. وزیر زراعت و مالداری می گوید که از مجموع یکصد و ده هزار متریک تن گندم کمکی هند چهل و هشت لاری آن که بیش از دوهزار تن می شود به کابل رسیده است.

نصیر احمد درانی وزیر زراعت و مالداری می افزاید که گندم های کمک شده به ذخیره گاه های چندین ولایت جا بجا خواهد شد تا هنگام بروز حوادث احتمالی به نیاز مندان کمک صورت گیرد.

محمد یعقوب حیدری والی کابل در پهلوی سپاس گزاری از کمک های کشور هند می گوید که کشور های در منطقه هستند که به جای کمک به افغانستان از گروه های تروریستی حمایت می کنند. این گندم بخشی از گندم های کمکی هند است. بخش نخست این کمک ها حدود دوماه پیش از طریق بند چار بهار به ولایت نیمروز رسیده بود.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top