کمیته گزینش سه تن را به عنوان نامزدان عضویت کمیسیون انتخابات به ریاست جمهوری معرفی کرد

کمیته گزینش، از میان نه نامزد، سه تن را به عنوان نامزدان عضویت کمیسیون انتخابات به ریاست جمهوری معرفی کرده است. حفیظ الله هاشمی، اول الرحمن رودوال و عبدالقادر زازی نامزدان عضویت در کمیسیون انتخابات به ریاست جمهوری معرفی شدند. دفتر رسانه ای ریاست جمهوری گفته است که رییس جمهور غنی در دیدار با اعضای کمیته گزینش گفته است که، حکومت بزودی هر سه کاندید معرفی شده از سوی کمیته گزینش را مصاحبه و فیصله نهایی خود را در خصوص معرفی یک عضو کمبود کمیسیون مستقل انتخابات، صادر خواهد کرد. پیش از این شماری از نهادهای ناظر بر روند انتخابات، آغاز به کار دوباره کمیته گزینش را خلاف قانون عنوان کرده اند.

نوشته‌های مرتبط


Top