هیاتی از شورای امنیت سازمان ملل متحد به افغانستان سفر می کند

یک هیأتی شورای امنیت سازمان ملل متحد به افغانستان سفر می‌کند. رییس شورای امنیت می‌گوید که، این سفر به قصد نشان دادن همبستگی با مردم افغانستان و همچنان دیدار با مقام‌های این‌کشور صورت می‌گیرد. خیرات عمروف سفیر قزاقستان در سازمان ملل متحد که کشورش در حال حاضر ریاست دوره‌ای شورای امنیت را به عهده دارد،  گفته است که هیأت این شورا می‌خواهد وضعیت افغانستان را از نزدیک ببیند. رییس شورای امنیت ابراز امیدواری کرده که، یک نشست این شورا در مورد افغانستان را رهبری کند اما او در مورد زمان دقیق این نشست و تاریخ سفر هیأت شورای امنیت سازمان ملل به افغانستان جزییات نداده‌است.

نوشته‌های مرتبط


Top