انتقاد اعضای مجلس نمایندگان از مسدود بودن شماری از مکتب ها در برخی از ولایات کشور

شماری از اعضای مجلس نمایندگان از مسدود بودن شماری زیادی از مکتب ها در شماری از ولایت های کشور انتقاد می کنند.

پایین بودن سطح کیفی نظام آموزشی همواره باعث نگرانی شهروندان کشور بوده است. در کنار این، مسدود بودن دروازه شماری از مکتب ها به روی دانش آموزان در مناطق ناامنی چالش دیگری است که شهروندان کشور با آن مواجه است. شماری از اعضای مجلس نمایندگان با تاکید بر بلند بردن سطح کیفی نظام آموزشی، از مسدود بودن شماری از مکتب ها به روی دانش آموزان در شماری از ولایت ها نگرانی می کنند. حاجی هاشم عضو مجلس نمایندگان می گوید که حکومت برای بازگشایی دروازه این مکتب ها به روی دانش آموزان کم توجهی می کند.

کبیر حقمل سخنگوی وزارت معارف می گوید که در سال جاری بیش از یکهزار مکتب در سراسر کشور مسدود بود. آقای حقمل می افزاید که در سال آینده یکهزار صنف محلی در مناطق ناامن کشور ایجاد خواهد شد. مسوولان وزارت معارف همچنان از چاپ پنجاه میلیون جلد کتاب و استخدام سیزده هزار دانش آموز مسلکی در سال آینده در معارف کشور خبر می دهند.

نوشته‌های مرتبط


Top