نگرانی گروه دادخواهی اصلاحات انتخاباتی از احتمال برگزار نشدن انتخابات پارلمانی در سال آینده

گروه دادخواهی اصلاحات انتخاباتی از احتمال برگزار نشدن انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی در سال پیش رو نگرانی می کند. اعضای این گروه می گویند که کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزار ی انتخابات در سال آینده گام های عملی بر نداشته است.

باگذشت هرروز حرف و حدیث در مورد چگونگی برگزاری انتخابات سال آینده بالا می گیرد. از احزاب سیاسی گرفته تا نهادهای ناظر بر روند انتخابات در این باره که آیا در سال آینده انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی برگزار خواهد شد، دیدگاه های گونه گون ارایه می کنند. در تازه ترین مورد، “گروه دادخواهی اصلاحات انتخاباتی” از احتمال برگزار نشدن انتخابات در سال آینده نگرانی می کند. محمد فرید افغانزی عضو گروه دادخواهی اصلاحات انتخاباتی می گوید که کمیسیون مستقل انتخابات تاکنون برای برگزاری انتخابات سال آینده گام های عملی برنداشته است. آقای افغانزی آغاز به کار کمیته گزینش را خلاف قانون می داند و می گوید که فیصله کمیته گزینش فاقد اعتبار است.

کمیسیون مستقل انتخابات شانزدهم سرطان سال آینده را روز برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی اعلام کرده است. دیده شود که کمیسیون در زمان تعین شده انتخابات را برگزار خواهد کرد یا خیر.

نوشته‌های مرتبط


Top