سفارت افغانستان در پاکستان: مهاجران افغان باید آمادگی برگشت به کشور را بگیرند

سفارت افغانستان در پاکستان به مهاجران افغانستانی در این کشور اعلام کرده است که امادگی لازم برگشت به کشور را بگیرند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان نیز می گوید که آمادگی ها را بخاطر برگشت احتمالی مهاجران افغانستان از پاکستان روی دست گرفته است.

سفارت افغانستان در پاکستان به مهاجران افغانستان در پاکستان، اعلام کرده است که برای برگشت آمادگی لازم بیگیرند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان نیز می گوید که آمادگی ها را بخاطر برگشت احتمالی مهاجران افغانستان از پاکستان روی دست گرفته است. این در حالیست که کابینه پاکستان در پنجم جنوری فیصله کرد که مهاجران افغانستان پس از ختم ماه جنوری به کشورشان بازگشت کنند.

معیاد اعتبار اسناد قانونی اقامت مهاجران افغانستان در پاکستان درسی و یک دسامبر سال دوهزار و هفده میلادی خاتمه یافت و حکومت پاکستان تصمیم گرفت که این اسناد تا آخر ماه جنوری دوهزار و هژده “تنها به مدت یکماه مدار اعتبار باشد”.

در همین حال، معاون سفارت افغانستان در اسلام آباد گفته است که آنان از چند روز به این سو تلاش هایی را آغاز کرده اند تا پاکستان بر اساس توافق قبلی تا ختم سال جاری میلادی اجازه بود و باش را به مهاجران افغانستان بدهد. سفارت افغانستان در اسلام آباد افزوده است که سرنوشت در مورد اقامت مهاجران افغانستان در پاکستان نا معلوم است، اما بر اساس شرایط فعلی ممکن نیست که حدود یک میلیون و چهارصد هزار مهاجر ثبت و راجستر شده و حدود هفتصد هزار مهاجر که گفته می شود بدون داشتن مدرک قانونی در پاکستان زندگی می کنند در بیست روز باقی مانده ماه جاری به افغانستان برگردند.

همچنان وزارت مهاجرین و عودت کنندگان از برگزاری یک اجلاس عاجل با ادارات کمک رسان و بحث روی چگونگی رسیدگی به مهاجران افغانستان در صورت بازگشت احتمالی شان از پاکستان خبر می دهد.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top