جبهه دفاع از هویت: حکومت درپی نفاق افگنی میان اقوام کشور است

“جبهه دفاع از هویت” حکومت را متهم به نفاق افگنی در میان اقوام و تحمیل هویت یک قوم بالای اقوام دیگر کشور می کند. اعضای این جبهه می گویند که حکومت با فرمان های تقنینی و سناریوی منفی کشور را به بحران خواهد برد. 

توزیع شناسنامه های الکترونیک و چالش هایی که هنوزهم حکومت وحدت ملی در حل آن ناکام بوده است. “جبهه دفاع از هویت” که به هدف ایستادگی در برابر قانون شکنی های حکومت به ویژه توزیع غیر قانونی شناسنامه های الکترونیک شکل گرفته است، رییس جمهور را متهم می کند که با فرمان های تقنینی و غیر قانونی کشور را به بحران خواهد برد.

عبدالحی نزهت عضو جبهه دفاع از هویت می گوید که روند توزیع شناسنامه های الکترونیک باید بر مبنای قانون مصوب مجلس نمایندگان آغاز شود. آقای نزهت می افزاید در برابر افرادی کسانی که هویت آنان را به معامله می گیرند ایستادگی خواهند کرد.

روند توزیع شناسنامه های الکترونیک از مهم ترین موارد سند تشکیل حکومت وحدت ملی بود که ظاهرا حکومت با صدور فرمان تقنینی در مورد قانون ثبت احوال نفوس و درج واژه “افغان” به عنوان هویت ملی در شناسنامه های الکترونیک این روند را به تاخیر گذاشته است.

نوشته‌های مرتبط


Top