بن بست شناسنامه های الکترونیک و خشم حکومت بر نمایندگان مجلس

شمار زیادی از اعضای مجلس نمایندگان با توزیع شناسنامه های الکترونیک بر بنیاد فرمان تقنینی رییس جمهور و تصمیم اخیر کمیته ی مختلط مخالف اند. محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در نشستی که دیروز به مناسبت چهاردهمین سالگرد تصویب قانون اساسی برگزار شده بود، با تاکید بر این که شهروندان بی صبرانه خواهان توزیع شناسنامه های الکترونیک اند، مخالفان درج هویت و قومیت در شناسنامه ها را افراطیون و تندروان قومی خواند و آنان را متهم به گروگان گیری این پروسه ی بزرگ ملی کرد.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top