پنتاگون: طرح مشخصی برای آموزش قوای هوایی افغانستان وجود ندارد

وزارت دفاع آمریکا می گوید که نظامیان این کشور در زمینه آموزش قوای هوایی افغانستان گام‌های برداشته اند، اما هنوزهم طرح مشخص برای پیشبرد این ماموریت وجود ندارد.

مأموریت آموزشی قوای هوایی افغانستان از سوی آموزگاران و مشاوران آمریکایی از سال ۲۰۱۶ تا اپریل ۲۰۱۷ در سه بخش، فراهم آوری طیاره‌های ای بیست و نه، قابلیت عملیات در هنگام شب و هماهنگی عملیات زمینی و هوایی آغاز شد. در سال ۲۰۱۷ نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان حملات هوایی خود را بر مواضع مخالفان مسلح حکومت سه برابر ساخت و در شمار حملات نیروهای هوایی افغانستان نیز افزایش به عمل آمد.

بازرس ویژه وزارت دفاع آمریکا با نشر گزارشی گفته است که روند آموزش افسران قوای هوایی افغانستان که مسوول حفظ و مراقبت طیاره‌ها، هیلیکوپترها و تجهیزات اند، معیاری نبوده و آمریکا در انکشاف قابلیت‌های بنیادی آنان ناکام بوده است. بر اساس این گزارش، مشاوران نظامی آمریکایی آمار دقیق از پیشرفت ‌ها در صفوف قوای هوایی افغانستان نداشته و همچنان فاقد طرح مشخص برای ایجاد قوای هوایی “مسلکی، توانمند و پایدار” در افغانستان اند.

درهمین حال، محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی نیز می گوید که روند آموزش افسران قوای هوایی افغانستان ازسوی نظامیان آمریکایی با کاستی های همراه بوده است.

قرار است تشکیل و ظرفیت قوای هوایی افغانستان تا پنج سال آینده سه برابر شود. اما گزارش بازرس ویژه وزارت دفاع آمریکا با اشاره به کاستی های موجود خاطر نشان کرده است که بدون انکشاف متمرکز، قوای هوایی افغانستان ممکن از مهارت‌ ها، توانمندی ‌ها یا قابلیت‌های لازمی برای پیشبرد مستقلانه عملیات هوایی، محروم بماند.

بخش عمده برنامه آموزشی، مشورتی و کمکی مأموریت حمایت قاطع ناتو برای قوای هوایی افغانستان به دلیل اینکه آموزش پیلوت‌ها و منسوبان افغانستان در آمریکا و سایر کشورها پرهزینه بوده، در داخل افغانستان به پیش برده می شود.

بازرس ویژه وزارت دفاع آمریکا گفته است که برنامه مشخص برای بهبود کیفیت آموزش در داخل افغانستان و نیز برآورد هزینه لازم برای تطبیق همچو برنامه‌ای وجود ندارد. بر اساس آمار مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، قوای هوایی افغانستان در سال ۲۰۱۶ بیش از یکهزار حمله هوایی و بیش از چهار هزار پرواز انتقالاتی را انجام داده است.

نوشته‌های مرتبط


Top