واکنش اعضای مجلس نمایندگان به اظهارات اخیر رییس جمهورغنی

رییس جمهوری کشور به تازگی گفته است که اعضای شورای ملی در کارهای ادارات حکومتی از جمله مقرری ها مداخله می کنند. این گفته های رییس جمهورغنی با واکنش اعضای مجلس نمایندگان مواجه شده است.

رییس جمهورغنی روز گذشته در محفل فراغت افسران اکادمی پلیس به اعضای شورای ملی هشدار داد که پس از این برای تعینات به وزارت داخله و دیگر وزارت خانه ها مراجعه نکنند؛ زیرا هویت شان ضبط و سپس از طریق رسانه ها پخش خواهد شد. شکیبا هاشمی عضو مجلس نمایندگان این اظهارات رییس جمهورغنی را توهین به جایگاه شورای ملی می داند. بانو هاشمی می گوید که رییس جمهورغنی در ایجاد زمینه های کاری برای جوانان ناکام مانده است و از این بابت چنین اظهاراتی می کند.

با این حال، اما شمار دیگری از اعضای مجلس نمایندگان از این تصمیم رییس جمهورغنی در برابر اعضای شورای ملی پشتیبانی می کنند. علی اخلاقی عضو مجلس نمایندگان می گوید که در بسیاری از موارد شماری از اعضای شواری ملی در تقرری ها در اداره های حکومتی دست دارند.

اعضای مجلس نمایندگان در حالی به اظهارات رییس جمهورغنی واکنش نشان می دهند که هم اکنون بیشتر تقرری ها در نهاد های حکومتی به گونه سلیقه ای از سوی اعضای شورای ملی صورت می گیرد.

نوشته‌های مرتبط


Top