مرکز فرهنگی تبیان از موضع استاد عطا محمد نور اعلام حمایت کرد

مرکز اجتماعی و فرهنگی تبیان از موضع استاد عطا محمد نور، والی ولایت بلخ اعلام حمایت کرد.

در کنار ناکارایی ها و عدم رضایت شهروندان کشور از حکومت، برکناری استاد عطا محمد نور والی بلخ نیز درد سرساز ترین مساله در سال جاری برای حکومت بوده است. پس از نشر خبر برکناری والی بلخ، مردم از گوشه، گوشه کشور راهی بلخ شدند و از استاد عطا محمد نور اعلام حمایت کردند. این حمایت تنها در بلخ باقی نمانده و باگذشت هر روز گسترده تر می شود. سید عیسی حسینی مزاری، رییس مرکز اجتماعی و فرهنگی تبیان نیز از موضع استاد عطا محمد نور اعلام حمایت می کند. آقای مزاری می گوید که سیاست های تک محورانه سران حکومت قابل قبول نیست و استاد عطا محمد نور باید به مقامش باقی بماند. رییس مرکز اجتماعی و فرهنگی تبیان همچنان موضع استاد عطا محمد نور را خط قرمز مردم می خواند و بر حل این مساله از راه گفتگو تاکید می کند.

این در حالیست که هم اکنون جمعیت اسلامی با جانب حکومت در حال مذاکره است. صلاح الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی در راس این گفتگو ها از جانب جمعیت اسلامی قرار دارد.

نوشته‌های مرتبط


Top