رییس مجلس نمایندگان به برخورد دوگانه با نمایندگان متهم شد

شماری از اعضای مجلس نمایندگان هیأت اداری و رییس مجلس نمایندگان را به برخورد های دوگانه در میان اعضای مجلس متهم می کنند. آنان می گویند که رییس مجلس نمایندگان در به تاخیر افتادن درخواست نمایندگان مبنی به برگزاری جلسه فوری در مورد قانون ثبت احوال نفوس تن نمی دهد.

نزدیک به یکماه از تایید فرمان رییس جمهور در مورد قانون ثبت احوال نفوس گذشته است. اما هنوزهم اختلاف ها بر سر نتیجه کمیته مختلط در مجلس نمایندگان پا برجاست. اعضای مجلس نمایندگان با انتقاد از نادیده گرفتن خواست شان از سوی هیأت اداری، رییس مجلس را به همسویی با حلقات نفاق افگن متهم می کنند. عبدالولی نیازی عضو مجلس نمایندگان می گوید که رییس مجلس نمایندگان در به تاخیر افتادن درخواست نمایندگان مبنی بر برگزاری جلسه فوری در مورد قانون ثبت احوال نفوس تن نمی دهد. آقای نیازی هشدار مید هد که توزیع شناسنامه های الکترونیک بر بنیاد فیصله کمیته مختلط پذیرفتنی نیست.

درهمین حال، شمار دیگری از اعضای مجلس نمایندگان حکومت را به نفاق افگنی در میان اقوام کشور متهم می کنند. غلام حسین ناصری عضو مجلس نمایندگان می گوید که رییس جمهور با صدور فرمان تقنینی در مورد قانون ثبت احوال نفوس درپی تشدید اختلاف قومی در کشور است.

گسترش فعالیت های هراس افگنان و چالش های انتخاباتی از دیگر موارد بود که شماری از اعضای مجلس نمایندگان در نشست روز چهارشنبه به آن تماس گرفتند. فریده حمیدی عضو مجلس نمایندگان می گوید که حکومت با گماشتن محل های رای دهی در مناطق ناامن می کوشد تا انتخابات را به نفع خود مهندسی کند.

پس از تایید فرمان رییس جمهور در مورد قانون ثبت احوال نفوس از سوی کمیته مختلط، اختلاف ها در میان اعضای مجلس نمایندگان بالاگرفته است. شماری زیادی از اعضای مجلس نمایندگان توزیع شناسنامه های الکترونیک را با درج هویت افغان پذیرفتنی نمی دانند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top