رهبر ایران: شعله ور ساختن خشونت در اعتراضات اخیر کار دشمنان ایران است

رهبر ایران دشمنان کشورش را به مداخله در امور داخلی ایران متهم کرده است. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران گفته است که دشمنان کشورش در شعله ور ساختن خشونت در مظاهرات ضد حکومت در این کشور دست دارند.

آقای خامنه ای از کشوری نام نبرده و افزوده است که دشمنان ایران با استفاده از پول، اسلحه، سیاست ها و خدمات استخباراتی خود در امور این کشور مداخله می کنند. گفته های آقای خامنه ای درحالی ابراز می شود که فشارهای بین المللی با افزایش تعداد قربانیان تظاهرات، علیه این کشور افزایش یافته است. در جریان تظاهراتی که از شش روز پیش در ایران آغاز شد تاکنون بیست و دو تن به شمول یک افسر پلیس کشته شده اند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top