بیشتر شدن خشم امریکا در برابر پاکستان

دونالد ترامپ رییس جمهور امریکا در نخستین پیام خود در آغاز سال ۲۰۱۸ میلادی به پاکستان تاخت. رییس جمهور ایالات متحده امریکا کمک ۳۳ ملیارد دالری کشورش به پاکستان را در پانزده سال پسین احمقانه خوانده گفته است که پاکستان در پانزده سال گذشته، ۳۳ ملیارد دالر از امریکا کمک دریافت کرده، ولی بجای این کمک ها پاکستان به امریکا، جز دروغ و فریب چیزی دیگری نداده است. ترامپ گفته است پاکستان از ما کمک دریافت کرد، ولی تروریستان که امریکا در برابر آن در افغانستان می جنگد، پناه گاه های امن داده است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top