باشندگان ولایت بدخشان از استاد عطا محمد نور اعلام حمایت کردند

صدهاتن از باشندگان ولایت بدخشان دریک نشست مردمی پیشتبانی شان را از موضع گیری اخیر استاد عطا محمد نور والی ولایت بلخ و رییس اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان اعلام کردند.

در این همایش اعضای شورای ولایتی، شورای علما و باشندگان ولایت بدخشان اشتراک کرده بودند. سعدالله ابو امان رییس شورای علما بدخشان می گوید که استاد عطا محمد نور باید تا پایان کار حکومت وحدت ملی در مقام ولایت بلخ باقی بماند. آقای امان هشدار می دهد درصورتی که حکومت به تک محوری هایش ادامه دهد، ناامنی ها در کشور گسترش خواهد یافت.

با این حال، بشیر صمیم رییس شورای ولایتی بدخشان می گوید که اگر ارگ ریاست جمهوری تصمیمش را در مورد استاد عطا محمد نور عوض نکند، کشور گواه ناامنی های گسترده خواهد شد.

درهمین حال، شماری از اعضای حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان ارگ را به یکه تازی قدرت متهم می کنند. آنان می گویند که جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری باید به کشور برگردد و استاد عطا محمد نور والی بلخ نیز در مقامش باقی بماند.

تصمیم اخیر ریاست جمهور در باره استاد عطامحمد والی ولایت بلخ با واکنش های گسترده ای رو به رو شده است. در تازه ترین مورد استاد عطا محمد نور خواهان تغییر نظام سیاسی کشور شده است.

نوشته‌های مرتبط


Top