امنیت ملی یک شبکه وابسته به گروه تروریستی داعش را در کابل بازداشت کرد

ریاست عمومی امنیت ملی از بازداشت یک شبکه وابسته به گروه تروریستی داعش از شهر کابل خبر داده است.

تعداد افراد شامل در این شبکه سیزده تن مشمول اتباع خارجی استند. در خبرنامه دفتر رسانه ای امنیت ملی آمده است که مأموران این ریاست یک شبکه وسیع تروریستی داعش را که دارای ارتباطات داخلی و خارجی بود، بازداشت کرده است. به اساس خبرنامه، این شبکه قصد داشت حملات بزرگ تروریستی را در شهر کابل راه اندازی کند. امنیت ملی می گوید که شبکه یاد شده در انتقال افراد انتحاری به شهر کابل و فراهم کردن تسهیلات برای تروریستان سهم فعال داشت.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top