استاد عطا محمد نور خواستار تغییر نظام سیاسی کشور شد

تمرکز قدرت بزرگترین چالش در برابر تطبیق عدالت اجتماعی در کشور است. استاد عطا محمد نور والی ولایت بلخ با تأکید بر این مطلب می گوید که مردم افغانستان خواهان تطبیق کامل توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی است.

استاد عطا محمد نور والی بلخ می گوید که تمرکز قدرت بزرگترین چالش در برابر تطبیق عدالت اجتماعی در کشور است. وی که در یک همایش مردمی در شهر مزارشریف صحبت می کرد، گفت که مردم افغانستان خواهان تغییر نظام سیاسی در کشور اند. استاد همچنان خواهان تطبیق کامل توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی است. وی از جامعه جهانی می خواهد که در راستای تطبیق این توافقنامه نظارت جدی داشته باشد. استاد عطا محمد نور از حکومت می خواهد که از توطیه چینی دست بکشد و برای سرکوب تروریستان بیشتر از پیش تلاش کند.

روز گذشته استاد عطا محمد نور شواری امنیت ملی و ریاست امنیت ملی را متهم کرد که قصد آشوب در ولایت بلخ را دارند و افرادی را در کابل مسلح کرده اند تا در ولایت بلخ دست به ناامنی بزنند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top