ادامه تنش میان کابل و بلخ؛ آیا مذاکرات جمعیت و حکومت به نتیجه یی خواهد رسید؟

مذاکرات میان جمعیت اسلامی و حکومت وحدت ملی در پیوند به برکناری عطا محمد نور والی بلخ آغاز شد که در آن، صلاح الدین ربانی، داکتر مهدی، ستار مراد و واقف حکیمی به نمایندگی از جمعیت، حنیف اتمر، معصوم استانکزی و سلام رحیمی به نمایندگی از حکومت حضور یافته اند.

به دنبال انتشار خبر برکناری عطامحمد نور رییس جمعیت اسلامی از مقام ولایت بلخ توسط ریاست جمهوری، آقای نور به تصمیم حکومت تن نداده به کارش به عنوان والی ادامه داد و صلاحیت تصمیم گیری را به جمعیت اسلامی واگذار کرد.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top