والی بلخ: ریاست امنیت ملی و شورای امنیت ملی در پی ناامن سازی ولایت بلخ استند

استاد عطا محمد نور والی بلخ و رییس اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان می گوید که شورای امنیت ملی و ریاست عمومی امنیت ملی، در پی ناامن سازی ولایت بلخ استند. والی بلخ می افزاید که این ارگانها به شماری از افراد بی بند و بار سلاح توزیع کرده اند تا ولایت بلخ را ناامن سازند.

استاد عطا محمد نور والی بلخ و رییس اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان (روز سه شنبه ۱۲ جدی/دی) با حضور در یک همایش مردمی که به حمایت از وی در شهر مزارشریف برگزار شده بود، سخنرانی کرد. آقای نور می گوید که برخی از حلقات در داخل حکومت می خواهند از قصد ولایت بلخ را ناامن سازند. وی از ریاست عمومی امنیت و شورای امنیت ملی به عنوان ارگان های یاد می کند که در پی ناامن سازی ولایت بلخ به ویژه شهر مزارشریف اند.

استاد عطامحمد نور می افزاید که هرگز اجازه نخواهد داد که ولایت بلخ ناامن شود و تلاش حلقات تنگ نظر را نیز خنثی خواهد کرد.

والی بلخ همچنان با اشاره به انتخابات های آینده می گوید که جمعیت اسلامی افغانستان به هدف بهبود وضعیت افغانستان در این انتخابات ها حضور گسترده و فعال خواهد داشت. استاد عطا محمد نور تأکید می کند که موضوع ناامن سازی ولایت بلخ را با کابل و مأموریت حمایت قاطع در میان گذاشته است.

نوشته‌های مرتبط


Top