هشتاد و نه دکان در تصدی ملی بس به دلیل نپرداختن کرایه مسدود شده اند

ریاست تصدی ملی بس ۸۹ دکان این تصدی را به دلیل نه پرداختن کرایه مسدود کرده است. رییس تصدی ملی بس می گوید که این دکان ها به دستور ریاست جمهور مسدود شده است و تا زمانی که کرایه شان را نپردازند، مسدود خواهد ماند.

چندی پیش دکانداران تصدی ملی بس در شهر کابل دست به اعتراض زدند و رییس این تصدی را متهم کردند که از آنها مبلغ دو صد هزار دالر آمریکایی رشوت در خواست کرده است تا دکان های شان را مسدود نکند، اما به علت نپرداختن این مقدار پول دکان های آنان از سوی رییس تصدی ملی بس مسدود شده است. حالا محمد حیدر اتمر رییس تصدی ملی بس می گوید که از سال ۱۳۹۵ تاکنون دکانداران تصدی ملی بس کرایه دکان های خود را پرداخت نکرده اند و به این دلیل دکان های شان مسدود شده است. رییس تصدی ملی تاکید می کند که این دکان ها به دستور ریاست جمهوری مسدود شده است و تاز مانی که کرایه شانرا پرداخت نکنند، مسدود خواهد ماند.

درهمین حال، حکمت الله قوانج سخنگوی وزارت ترانسپورت می گوید که شرکت امرخیل از سال ۱۳۸۵ تاکنون پول کرایه این دکان ها را حیف و میل کرده است.

رییس تصدی ملی بس می گوید که دکانداران ۱۱۷ میلیون افغانی از این ریاست قرضدار استند.

نوشته‌های مرتبط


Top